S esencemi a moudrostí pralesa se naučíte

jak osvobodit potlačené emoce
 rozvinout empatii
a žít svůj tvořivý potenciál

seminář Sandry Epstein

křest knihy

Ztracený klíč k evoluci: 

jak spoluutvářet život

Připravuji pro vás ukázku knihy ke stažení. Formulář zatím není funkční.