S esencemi a moudrostí pralesa se naučíte

jak osvobodit potlačené emoce
 rozvinout empatii
a žít svůj tvořivý potenciál

Meditace v pohybu

Seminář 2020

Sandra Epstein 

Ztracený klíč k evoluci: 

jak spoluutvářet život

Připravuji pro vás ukázku knihy ke stažení. Formulář zatím není funkční.