techniky odblokování pohybem

Araretama® Emoční fitness
Araretama® Coaching dance

na kterých seminářích tuto techniku používáme:

všechny semináře, které vedou Sandra Epstein a Lenka Siwková

.... ano, víme, že technika je báječná a hluboká, a proto připravujeme výcvik lektorů této techniky tak, abyste ji mohli používat co nejvíce. Zahájení - jaro 2024

Araretama® Emoční fitness

cílem je pružnost emoční a pružnost našeho chování. Je snadné si představit, když neprocvičíte fyzické tělo, budete ztuhlí. Totéž platí pro emoční tělo a způsob chování - budete-li potlačovat emoce a chovat se stále stejně dlouhou dobu, ztratí váš život náboj š´tavnatosti, sytosti, hojnosti, otevřenosti, tvořivosti. Díky emoční pružnosti a pružnosti chování naleznete svůj vnitřní střed a objevíte v sobě schopnost pružně reagovat na vnější náhlé změny (a že jich v této době je...) ale především napojíte se na smysl svého života a budete ho tvořit ve spojení s hloubkou a moudrostí vašeho Vyššího Já.

jak to probíhá: prostor tělocvičny je rozdělen na několik sektorů a každý z nich bude představovat konkrétní emoci, pocit. Je to emoční mapa k nějakému konrétnímu tématu. Takových sektorů je až 8. Jakmile vstoupíte do jednoho z nich, zavážete si šátek přes oči a začnete vnímat, jak se tam cítíte. Tento svůj pocit vyjádříte pozicí těla. Tělo samo, bez přemýšlení, tuto pozici vyjádří. A pak se z této pozice dáte do pohybu. Necháte se vést svým tělem. Spontánně. Tímto způsobem projdete všechny sektory - tj. všechny emoce a pocity konkrétní emoční mapy. Váš mozek si tuto cestu zapamatuje. Zapamatuje si, že jste díky pohybu dokázali projevit emoci v obou polaritách a najít rovnováhu. V reálném životě ta vzpomínka naskočí a vy rychle budete vědět, jak se zachovat, jak reagovat, jak se projevit a zbytečně nezůstanete dlouho v nejistotě, nejasnosti či bezmoci.

Araretama® Coaching dance

tato technika je velmi silná a jedinečná. Poskytuje ji jen Sandra Epstein a pokud ji na našem semináři zažijete, pochopíte proč tomu tak je.

Základem je šamanské léčení protřednictvím síly zrcadlení, pohybu, hudby, někdy i léčivých zvuků, které vydává Sandra, energetické očistě a silné podpoře skupiny účastníků. Odblokování probíhá pro konkrétního zájemce ale prochází jím do určité úrovně i ostatní účastníci. Nejde jen o pasivní odblokování. Zájemce se aktivně účastní svým pohybovým projevem a je plně přítomen.

V určitém okamžiku tohoto "tance" dojde ke "zlomení" vzorce (je to takové to náhlé uvědomění a odevzdání se, ale ne jen na úrovni mysli), a v tu chvíli je zapotřebí okamžitě přestat a otisknout do těla a duše energii bezpodmínečné lásky. (Pro ni/něj, pro nás, pro všechny.)

Sandra pak předepíše osobní program pro integraci s esencemi, pokud si účastník bude přát. (nepodmiňujeme ale velmi doporučujeme).

Jak Sandra zjistí, co odblokovat: vidí, načte si v duši člověka, ale ráda se podívá i na horoskop zrození (to jen pro ujasnění nějakých detailů ohledně cyklu, ve kterém se zájemce nachází). Samozřejmě můžete si své téma k odblokování zvolit také sami.

Kde se dá zažít a jak se objednat

vzhledem k tomu, že je zapotřebí skupina, je možné si toto odblokování objednat jen na semináři Sandry Epstein. Tento odblok se hradí zvlášť (není v ceně semináře). Pro více informací si napište Lence na esence@araretama.cz