Sandra Epstein

esence tvoří v pralese a přináší nám poselství jeho moudrosti

Tvůrkyně esencí v Atlantském deštném pralese

Vnímá jeho volání. Nevstupuje do něj, dokud se jí sám neotevře. Vždy s respektem k tomuto živému společenství. Rostliny a zvířata s ní komunikují telepaticky a navedou ji k tomu, jak esence vytvořit. Každou esenci dělá jiným způsobem. Většinu esencí vytvoří z živých rostlin. Květ ustřihne jen pokud ji k tomu rostlina vyzve. "Nepotřebujeme zabíjet další bytosti, které zde vyrůstají roky, abychom pak vytvořili něco, co nám pomáhá." říká Sandra.

"Se stejným respektem k životu, s jakým esence vytváří, pak tyto esence působí s respektem v tom našem vnitřním "pralese"- v naší duši a těle."

Sandra o sobě

Narodila jsem se v Brazílii. Moji rodiče jsou Němci, a proto sama sebe vnímám jako směs mezi německým logickým způsobem myšlení a divokostí a svobodou jižní Ameriky.

Rozhodnutí studovat pedagogiku na Akademii umění přišlo proto, že jsem si uvědomila potřebu vyvinout novou metodu, která podpoří lidi v oblasti kreativity:

Kreativita, flexibilita a empatie jsou zdrojem zdravé společnosti.

www.araretama.com.br

a o svém poslání

Vytvořila jsem Araretamu se záměrem: 

pomoci lidem najít synergii mezi jejich TALENTY, NADŠENÍM a ŽIVOTNÍM SMĚREM

Tento systém přináší integraci mezi uměním (tanec, koláže, představení) a vzděláním (metody seberozvoje). Semináře, které jsem vytvořila jsou mostem prapůvodního antropologického vědění s dnešní dobou a naším každodenním životem.

Terapeutka a koučka

Jako terapeut pečuje o své klienty empaticky. Její vášní je být nápomocna k tomu, aby dokázali vyjádřit, porozumět a integrovat své pocity, přání i to co je pro ně obtížné.

Při konzultacích používá moudrost astrologie, empatického napojení na klienta, a je-li to zapotřebí a dovoleno, tak i šamanské léčení. Její schopnost přivést klienta k uvědomění souvislostí je hluboká. Přirovnala bych to k tomu, jak tvoří esence v pralese, tak je schopna odhalit tu esenci vaši.

Konzultace probíhají v anglickém jazyce a prostřednictvím Skype. Cena pro studenty Araretama je 180 Eur (ti, které Sandra zná ze svých seminářů). Běžná cena 250 Eur. Platba probíhá přímo Sandře Epstein, proto ji zde uvádím v Eurech. Termín si můžete domluvit zde: araretama01@gmail.com (osobní email Sandry Epstein, komunikujte anglicky)

Totéž, co píšu o Sandře jako terapeutce, platí i pro její přístup k učení. Více než 20 let mám tu čest s ní semináře i jiné programy připravovat a asistovat jí při výuce. Hluboce smekám nad hloubkou její práce a čas s ní strávený považuji za největší dar mého života. Protože vím, jak pracuje a pomáhá lidem, organizuji její semináře u nás každý rok.

Miluji to, jak nejdřív rozbije způsoby myšlení a přivede vás k tomu, abyste se dotkli skutečných pocitů a ne jen představ o pocitech. (Hmm, vážně je rozdíl o strachu meditovat nebo do pole strachu vstoupit a projevit se v něm.) A pak zasadí semínko nové, hluboké úrovně vnímání tak, jak ji k tomu instruoval prales. To nové se dozvíte nejen ze slov, ale zprostředkuje vám to tak, abyste to cítili ve svých buňkách. Celistvě.

Její semináře jsou jednoduché a svou hloubkou a informacemi nadčasové. Nejbližší příležitost potkat se osobně budeme mít na semináři Transcendence první víkend v červnu 2024.

Učitelka

Umělkyně

Umění jsou její kořeny. Je malířkou akvarel a fotografkou. Fotí magické a léčivé obrazy esencí v pralese. Její fotografie nejsou jen obrazem rostliny či prostředí pralesa. Nesou v sobě otisk energie a mohou tak harmonizovat prostor, ve kterém se nachází.

Její fotografie používáme na našem webu. Jsou součástí nově vydané knihy "Ztracený klíč k evoluci" a připravujeme nový tisk výkladových a terapeutických karet.

Velkoformátové fotografie zpracováváme na vyžádání individuálně. Dotaz můžete poslat Lence na esence@araretama.cz