Emergence - vynoření se

esence a seminář o nových úrovních 5ti čaker

1. čakra - Originality - Originalita, jedinečnost
Přežití a kmenové vzorce se rozšiřují do rozvíjení a žití jedinečnosti. Pomáhá nám lépe si uvědomovat své schopnosti a jedinečné vlastnosti a ty projevovat v prostředí své rodiny a společnosti.

Prozkoumáme naše hlavní kvality a cnosti ale i naše bloky, které brání plynulému žití a naučíme se vnímat svou sílu a náš soulad s ní.

Esence jse směsí esencí Emergence, Soberania a Oribá.

2. čakra - Diversity - Rozmanitost
Polarita ve vztazích se rozšiřuje do diverzity. Budeme si uvědomovat a respektovat, že zde žijí různé bytosti, různí lidé, kteří jsou jedineční a mohou mít odlišné vnímání života i styl jeho prožívání. Každý zde máme své místo a zároveň tvoříme jeden celek.

Prozkoumáme naši tendenci soudit druhé ale také naši schopnost pozorovat a naslouchat jim. Prozkoumáme i to, zda se dokážeme odosobnit, abychom dokázali porozumět důvodům jejich chování.

Esence jsou směsí esencí Emergence, Moara a Field.

3. čakra - Field - Pole
Osobní síla a sebevědomí se rozšiřují do energetického víru a polí. Budeme-li žít svou jedinečnost, žít to, kým jsme, stanou se z nás autentičtí vůdcové. Nebudeme přitahovat ostatní z pozice své moci nebo potřeby někoho řídit ale začneme přirozeně vytvářet pole lidí, kteří se vzájemně respektují a podporují. Prozkoumáme, které z našich kvalit považujeme za přínbosné pro naše okolí a zda ostatní dokážeme přitáhnout. Prozkoumáme to, co ostatní přitahuje k nám.

Esence je směsí esencí Emergence, Field a Suri.

4. čakra - Faith - Víra
Láska se rozšíří do víry a disciplíny. Disciplína jako rozšíření lásky je pro mnohé nepředstavitelná. Často ji vnímáme jako něco, co nás omezuje, jako něco, co "musíme". Rozšířením do vyšších úrovní se naučíme, že disciplína je láskyplné tvoření a žití svého potenciálu. Je to o tom, že chceme a že nám realizace a sdílení dělá racost.

Prozkoumáme, zda potřebujeme ujištění a uznání od ostaních, abychom dokázali více věřit nebo zda máme jasno v tom, kam směřuje náš život a zda máme potřebnou disciplínu na to, abychom se rozvíjeli směrem, který považujeme za důležitý.

Esence jsou směsí esencí Emergence, Cajú a Uirá

5. čakra - Gentleness - Jemnost
Kreativita a vyjadřování se rozšíří do schopnosti odpovídat prostřednictvím elegance duše. Schopnost odpovídat prostřednictvím elegance své duše souvisí s naší jemností. Lásku a jemnost vkládáme do tvoření a vyjadřování. Prozkoumáme, nakolik jsme pružní. Kolik náklonnosti a lásky dokážeme vložit do svých činností. Jak jsme jemní k lidem kolem nás a zda se rychle vytratíme, jakmile přestaneme být jemní k druhým.

Esence je směsí esencí Emergence, Imbe a Moara

Jak tím mohu projít?

Individuálně bez podpory průvodce

Budete mít k dispozici esence a pracovní listy ke každé z nich. S těmito pomocníky se vydáte na cestu sebepoznání.

Ve skupině bez podpory průvodce

můžete se dohodnouot s rodinou nebo přáteli a projít cestu společně. Každý by měl mít své esence a pracovní listy. Můžete vzájemně sdílet své posuny, vhledy nebo obavy. 

Individuálně nebo ve skupině s podporou průvodce

průvodci Araretama vás mohou podpořit při konzultacích, terapiích nebo na seminářích. 

Jak postupovat, pokud chci cestou projít bez průvodce?

Napište Lence na email: esence@araretama.cz

a dohodněte si nákup esencí. 

Informační podklady k Emergence

Po nákupu esencí Vám pošlu sadu otázek pro práci s jednotlivými  čakrami.

Připravujeme - září 2023

online kurz + 1 denní živý seminář provázený Lenkou a videi se Sandrou

 

Postup

Každou esenci budete užívat 1 týden, 3x denně 7 kapek

Během týdne pracujte s tématem esence (odpovídání na otázky, studium, vědomý tanec čaker apod.)