Vyjadřuji se pravdivě.

Esence Suri - pravda

Afirmace: můžete na ni myslet nebo si ji přeříkávat při cvičení. Na videu je v angličtině a její překlad je nahoře zlatým písmem 🙂

Postoj těla: Ruce dejte nad hlavu a spojte dlaněmi - všimněte si na videu, že dlaně obou rukou směřují od těla a při spojení se propletou. Toto je postoj poupěte květu. Vnímejte ho symbolicky jako napojení na svou vnitřní pravdu. Pak se květ pomalu otevírá - tzn. dlaně rozpojíte a roztáhnete ruce do tvaru V a rozkročíte nohy. Vaše tělo tak vypadá jako hvězda. Kopírujete tak tvar květu. Můžete si také představit, že se dlaněmi spojujete s ostatními.

Dech: Plynule dýchejte, jak vás tělo povede. 

Upozornění: pro dech platí to, co vám píšu v části Jak meditaci praktikovat - nemusíte ho sledovat, pokud s meditací začínáte. Věnujte mu pozornost, a tomu, jak vaše tělo ožívá, až budete mít cvik v krvi a začnete se nořit do hlubin. Dech vám v tom pomůže.

Jak vám pomůže tento cvik: energie Suri esence je o napojení na svou pravdu i schopnosti a o tom, abychom je sdíleli a spolupracovali. Můžete si ji obrazně představit také jako nervovou síť plnou propojených neuronů. Je to ta "elektrická energie" našeho těla. Vzruchy a vznik nových spojení. Učí naše tělo nezůstávat v izolaci, ale kontaktovat se a spolupracovat.

Více o esenci najdete také tady: SURI