Jsem přítomná/ý v klidu.

Esence Imbe - odevzdání se

Afirmace: můžete na ni myslet nebo si ji přeříkávat při cvičení. Na videu je v angličtině a její překlad je nahoře zlatým písmem 🙂

Postoj těla: Postojem a pohybem budete představovat vzdušnou liánu, která se odevzdává proudu řeky. Představte si, že vaše tělo je tou liánou. Jedna ruka je dole a před dělohou/harou tvoří tvar misky a druhá ruka je nahoře, prsty směřují k nebi. Chvíli v postoji zůstaňte a pak pomalu ruce vyměňte. Dlaně se cestou potkají před srdcem.

Dech: Tato esence je učitelkou dýchání, a proto mu při cvičení věnujte pozornost. Vnímejte svůj dech. Soustřeďte se, jak se zvedá a klesá břicho, jak vzduch proudí nosními dírkami. 

Upozornění: pro dech platí to, co vám píšu v části Jak meditaci praktikovat - nemusíte ho sledovat, pokud s meditací začínáte. Věnujte mu pozornost, a tomu, jak vaše tělo ožívá, až budete mít cvik v krvi a začnete se nořit do hlubin. Dech vám v tom pomůže.

Jak vám pomůže tento cvik: Imbe učí vnitřnímu klidu a propojení se svou duší. Učí vyrovnanému dýchání, při kterém se cítíte dobře sami se sebou a ve svém prostoru. 

Více o esenci najdete také tady: IMBE